LAVIČKA PRO DVOŘÁKOVY

autor: Petr Vacek, Adam Cigler
realizace: září 2015
místo: Častoboř

"Stín dubu, kraj Vltavy, zvuk klidu, objetí lásky. Plynutí okamžiku, mávnutí minulosti, vzpomínka na zážitky, na rukou prsteny."

Inspirace otepí větví na oheň, hrání dřeva nebo konstrukcí voru. Čtyři do země vetknuté závitové tyče, čtyři ocelové pásnice. Dvě pevně spojené s tyčemi a dvě pohyblivé pomocí matic. Tyto kovové rámy svírají hranol opracovaných dubových kmínků posbíraných v okolní doubravě. Pevný dřevěný kvádr jakoby levituje nad zemí a poskytuje pohodlné posezení. Plochý ocelový pás nese věnování manželům Dvořákovým, kteří mají na jejich svatební lavičku přednostní právo.